User Experience Research (UXR)
&
Design Thinking

Voor het creëren van betere UX

Aan de hand van een uitwerking van een casus, probeer ik te laten zien hoe mijn denkproces tijdens het doen van onderzoek er uit ziet.

De uitwerking van deze casus is dan ook meer gericht op het onderzoeksstadium en niet zozeer het ontwerpstadium. Het is dus een UXR uitwerking en geen UX Design uitwerking van een casus.

Er zijn veel meer methoden die toe te passen zijn bij onderzoek en het Design Thinking proces dan de methoden die ik heb gebruikt in deze casus. 

De methoden die ingezet worden zijn afhankelijk van vele factoren, maar hebben altijd tot doel om tot een goede UX te komen waarbij de gebruiker centraal staat.

De uitwerking van de casus

De uitdaging

Mensen uit de doelgroep geven aan meer te willen bewegen om hun algehele conditie te verbeteren. Ze geven ook duidelijk aan dat om uiteenlopende redenen ze zich er niet altijd toe kunnen zetten om ook echt te gaan bewegen.

De (mogelijke) oplossing

Bedenken van een app die het voor een brede leeftijdsgroep mogelijk maakt om te gaan beginnen met bewegen op een laagdrempelige manier. Een app die makkelijk en simpel in gebruik is, die mensen prikkelt om te blijven bewegen. 

Mijn rol

In deze casus heb ik met name de rol van onderzoeker op me genomen.

De stappen tijdens het UX Research proces

Interviews

Een interview bestond uit 12 open vragen. Er deden 10 mensen mee uit de leeftijdscategorie van 24 t/m 68 jaar. De groep geïnterviewden bestond uit 5 mannen en 5 vrouwen. Tijdsduur per interview: 10 tot 15 minuten.

Bijhouden dagboek (Cultural Probe)

Naast de interviews heb ik de deelnemers ook gevraagd om een dagboek bij te houden voor de periode van een week. Ik heb ze gevraagd per dag hun gevoel op te schrijven. Het betrof zowel een positieve als negatieve gevoelens, inclusief de reden waarom ze zich zo voelden..

Affiniteits Diagram

Na het onderzoeksstadium heb ik alle gegevens bij elkaar gebracht met digitale post its. Deze zijn op een bord geplakt verdeeld in categorieën, om zo een goed overzicht te krijgen van de verzamelde gegevens. En zodoende meer affiniteit te krijgen met de deelnemers bij het onderzoek en hun inbreng.

Empathie in kaart brengen (Empathy Mapping)

Bij deze stap heb ik de uitkomsten van de gesprekken en dagboeken uitgewerkt in een kaartvorm (sticky notes) waarin volgende onderwerpen worden benaderd. Wat zegt, doet, denkt en voelt de gebruiker. Dit helpt om meer gevoel voor en begrip van de mensen te krijgen waarvoor je de app aan het bedenken bent.

Standpunt innemen (Point of View)

Daarna is de definitie van het probleem vormgegeven. Het is fijn om deze als geheugensteun (werk definitie) bij de hand te hebben. Het helpt om de focus te houden (ook als je verder in het hele proces zit kan je hier op teruggrijpen en weer even scherp krijgen waar je mee bezig bent).

'Hoe zouden wij'-vraagstelling

Deze manier van vragen stellen heb ik gebruikt om tot eerste ideevorming van oplossingen voor de uitdaging te komen.Ook ideeën die “out of the box” zijn, heb ik hier opgeschreven.

Ideeën opschrijven (Brainwrite)

Overzichtelijk weergeven van de verzamelde ideeën en notatie van nieuw opgekomen ideeën naar aanleiding van de inventarisatie.

Aannames uitdagen

Denken dat je al een oplossing hebt voor het probleem, is een aanname die snel gemaakt is. Maar scherp blijven en jezelf blijven uitdagen door kritische vragen te stellen, levert andere oplossingen, mogelijk betere oplossingen op.

Verschillende standpunten (Six Thinking Hats)

Voordat je echt begint met schetsen van je eerste ontwerpen, moet je nauwkeurig vanuit verschillende standpunten kijken naar het op te lossen probleem. Hiervoor heb ik de Six Thinking Hats methode toegepast. Het geeft een kritische blik naar alle gegevens en ideeën en mogelijkheden, je gaat nog meer schiften. Een leerzaam moment! 

Personages

Om een meer menselijk gevoel en beeld te creëren van de verzamelde gegevens tot nu toe, worden er  personages gemaakt op basis van deze data. Deze zijn onderbouwd met een zogenoemde madlib: een kort verhaal waarin de kenmerken van de personages geschreven worden en wat hun motivatie is.

Storyboarding

Om de personages meer kracht bij te zetten en je beter te kunnen inleven in hun denkwijzen, heb ik ze in een storyboard gezet. Dit is een stripverhaal die hun toekomstige ervaringen met de app laten zien.

Sketchen

Eindelijk is het zovr, nu kunnen de eerste ideeën van ontwerp op papier gezet. Het maken van sketchen is een geweldige manier om dit te doen, snel en als het niet voldoet, is een nieuwe sketch is zo gemaakt!

Papieren prototypen en testen

Om eerste ideeën te kunnen vormgeven in iets wat richting de uiteindelijke app gaat, heb ik papieren prototypen gemaakt. Deze zijn relatief snel te maken, makkelijk aan te passen en ook eenvoudig te gebruiken om mee te gaan testen (in deze casus dezelfde groep mensen waar ook de interviews mee zijn gedaan).

Afsluitend 

Na de papieren prototypes te hebben getest, kan het zijn dat je erachter komt dat niet alles aan de eerste verwachtingen voldoet. Je gaat dan een stap terug. Je gaat een aantal andere mogelijkheden toepassen in een ‘nieuw’ aangepast papieren prototype en deze test je dan opnieuw. 

Het kan ook zijn dat de verwachtingen direct bij een eerste papieren prototype wel worden bereikt. Dan kan een volgende stap genomen worden: het maken van een interactief prototype waarmee vervolgens weer getest zal worden. Mochten de testen met het interactieve prototype een positieve uitkomst hebben, dan zal het ontwerp worden overgedragen aan de developers die er een volledig werkende app van gaan maken. Dit zal uiteraard ook tijd kosten en de digitale app zal in een testfase belanden om de werking te testen om uiteindelijk de app op een goede manier op de markt te kunnen brengen.

N.B.:

Nogmaals ter verduidelijking, deze casus uitwerking is een uitwerking op basis van een UX Research rol en niet een UX Design rol daarvoor zijn hier verder ook geen ontwerpen te zien, maar is alleen de denkwijze/het stappenplan bij deze casus benadrukt.

Een Design Thinking proces is eigenlijk nooit over en de stappen in het hele proces worden over algemeen meerdere keren doorlopen om tot een goed resultaat te komen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacy verklaring

Sluiten