UX Research Methoden

Hoe ga je te werk als je UX Research toepast

De wereld van UX is groot met vele disciplines, UX Research is een specialisme binnen UX. Het houdt zich bezig met het vinden van antwoorden op design vraagstukken van nieuw te ontwerpen ideeën of her-designs van reeds bestaande apps, software, websites, e commerce sites etc. 

UX Research is in Nederland nog lang niet standaard om te doen. Bedrijven zien echter steeds vaker het nut van UX Research in om toe te passen en een betere ROI (Return of Investment) te krijgen. Het bouwen van een app, software, website, e commerce site op basis van gevoel is niet meer toereikend en kan eerder heel veel geld kosten dan opleveren. Daarom is het doen van onderzoek, ofwel UX Research een steeds belangrijker wordende manier om succes te behalen met de investering die je als bedrijf doet voor je online aanwezigheid.

UX Research bestaat uit verschillende methoden die toegepast kunnen worden. Er worden meerdere methoden gecombineerd om tot bepaalde inzichten te komen. Op deze pagina zal ik verschillende methoden onder de aandacht brengen die bijdragen aan een betere vorming van inzichten en waarbij uiteindelijk ook een betere ROI behaalt zal worden.

UX Research is een onderdeel van het ontwerptraject, het staat zowel aan het begin van een idee, maar ook tijdens het hele design/development proces zal dit terugkomen en toegepast worden.

Research Plan

Om onderzoek te kunnen gaan doen, moet je ook een plan van aanpak hebben. Het opstellen van een Research Plan helpt om sturctuur te houden en ook om te bepalen welke onderzoeksmethoden gehanteerd (kunnen) gaan worden bij een project.

Gebruikersinterviews

Gebruikersinterviews doen zijn bedoelt om empathie te krijgen met en inzicht te krijgen  in ondermeer wat gebruikers willen, zoeken en gebruiken. Zodat het vormen van bepaalde ideeen beter onderbouwt wordt door de verzamelde inzichten.

Cultural Probes

Eind augustus begin september zal ik hier uitwerken wat Cultural Probes zijn en waarom ze gebruikt worden. Ook ander research methoden zullen dan verder uitgewerkt worden.

u kunt deze pagina bezoeken eind augustus of begin september