Gebruikersinterviews

Gebruikersinterviews

nader omschreven

Het doen van user interviews is een manier om te kunnen inleven in de gebruikers van een website app of software. Je spreekt ze persoonlijk en zij delen hun gebruikerservaringen met jou als onderzoeker. Een goed uitgevoerd interview levert heel veel inzichten/kennis op die weer meegenomen kan worden bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een nieuwe app of het redesignen van een reeds bestaande app. 

De ‘structuur’ van een interview is hieronder neergezet, om in ieder geval iets meer inzicht te geven in deze onderzoeksmethode die gebruikt kan worden bij UX Research.

Een user interview heeft heel simpel gezegd een begin, midden en eind.

Het begin van een interview

In het begin van een interview is het van groot belang om open vragen te stellen, zodat mensen zich meer op hun gemak gaan voelen en een bepaald vertrouwen opbouwen met jou als interviewer. Vragen over gevoelige onderwerpen worden niet gesteld. Het is de bedoeling om de geïnterviewden op gemak te stellen en ze op de hoogte te brengen van de onderwerpen die langskomen tijdens het interview, hoe hun antwoorden (data) gebruikt zal worden, het stellen van open makkelijk te beantwoorden vragen, zoals vragen wat voor werk iemand doet of het vragen naar hobbies is iets wat op dit moment passend is om te doen.  

Het midden van een interview

In het middelste deel van een interview stel je de meeste vragen. Doordat je direct met de gebruiker (geïnterviewde) in gesprek bent is dit het meest geschikte moment om het grootste deel van je vragen te stellen. De volgorde van jouw vragen kan best anders verlopen dan in je eigenlijke plan, maar dat is niet erg. Over het algemeen loopt dit vanzelf en komen de vragen die je van belang vindt voor het onderzoek altijd wel aan bod.

Het is van belang om de flow van het interview vast te houden om het gesprek zo natuurlijk als mogelijk te laten verlopen. Door in te spelen waarover deelnemers het hebben, maak je de kans op het krijgen van complete antwoorden op je vragen alleen maar groter. Mochten deelnemers afgeleid worden, dan is het aan jou als interviewer de taak om ze weer naar de juiste weg te lijden. Luisteren naar de deelnemers is van groot belang, zowel om gegevens te verzamelen, maar ook om vertrouwen te krijgen. Laten zien dat je luistert door regelmatig kort samenvattend te herhalen van wat deelnemers hebben gezegd is een manier om te laten zien dat je naar ze luistert.

Het einde van een interview

Aan het einde van een interview rond je het interview op een juiste manier af. Dit doe je door de deelnemers het gevoel te geven dat alles wat ze gezegd hebben tijdens het interview erg helpt bij de inzichten waar je naar op zoek was en hun antwoorden dus erg waardevol hier in zijn. Je hebt meer duidelijkheid gekregen door wat mensen hebben verteld, dit kan iedereen tevreden stellen zowel de geïnterviewden als interviewer.

Het geven van een goed gevoel bij de geïnterviewden kun je bereiken door onder meer te vragen of de deelnemers nog iets hebben toe te voegen, de deelnemers te vertellen wat je met de gegevens verkregen uit het interview gaat doen en natuurlijk hen te bedanken voor het meehelpen/meewerken bij het onderzoek wat je doet.

Bovenstaande is in het kort hoe interviews verlopen en bedoeld om een inzicht te geven in deze onderzoeksmethode.