Research Plan

Het Research Plan

nader omschreven

Onderzoek doen voor een project begint met het opstellen van een onderzoeksplan. Dit is een plan dat is opgesteld aan de hand van een checklist en dat uiteindelijk wordt uitgewerkt om een gestructureerd plan te hebben voordat je echt aan het onderzoek voor een specifiek project begint. Een goed gestructureerd onderzoeksplan maakt het makkelijker om overzicht te houden over het hele proces an onderzoek.

Om een inzicht te geven wat in de uitwerking van een Research Plan staat hieronder een lijst met belangrijke punten die verwerkt moeten worden in zo’n plan:

 • Het begint met een definiëring van het doel van het onderzoeksproject (wat wil je bereiken met het onderzoek)
 • De meest geschikte onderzoeksmethode bij het project (user interviews, usability testing of een andere onderzoeksmethode)
 • Besluitvorming rondom de karakteristieken van de onderzoeksdeelnemers en hoe je ze gaat vinden/recruiten (wie gebruikt de app het meest, doelgroep, leeftijd etc.)
 • Besluitvorming rondom welke data je wil verzamelen en hoe je deze data gaat analyseren (gedachtengang gebruikers, app makkelijk in gebruik, waar lopen gebruikers vast)
 • Besluitvorming rondom de communicatie van het onderzoek en hoe je deze communicatie vormgeeft naar andere betrokken partijen bij het project (wie zijn de stakeholders, video communicatie, face to face sessies)
 • Beslissen welke locatie het beste past bij je doel m.b.t. het onderzoek (lab test of toch in eigen omgeving van gebruikers testen, interviews afnemen waar etc.)
 • Besluitvorming rondom benodigde apparatuur om het onderzoek te kunnen doen en definiëren wat je moet doen om benodigde apparatuur/uitrusting bij elkaar te krijgen (video camera, voice recorder, simpel schrijfblok voor notities etc. wat is nodig?)
 • Schrijven van een script dat je gebruikt tijdens onderzoeks sessies (denk aan een introductie, taken, dingen die je demonstreert, vraagstelling enz.)
  Beslissen hoe om te gaan met toestemmingen en indien relevant NDA's (niet-openbaarmaking overeenkomsten/geheimhoudingsplicht), voorbereiden van benodigd schriftelijk materiaal
 • Maken van twee tijdsindelingen/-plannen
  • Een algemene tijdsplanning, die elke stap in je onderzoek bevat en tevens wanneer je resultaten aflevert
  • Een tijdsplanning voor je onderzoek sessies (van toepassing als je participanten gaat werven)

Uiteindelijk na het opstellen van een Research Plan en na het werven van participanten is het over het algemeen verstandig om een pilot study te doen om te kijken of het plan goed is uitgewerkt en eventuele dingen waar je op dat moment tegenaan loopt te verbeteren/veranderen zodat het echte onderzoek zo goed mogelijk verlopen zal.